LAJME

Rezikohet seriozisht siguria e transportit Hekurudhorë në Kosovë

Transporti Hekurudhorë edhe në Kosovë s është i rregulluar sipas legjislacionit adekuat që siguron siguri në komunikacion dhe ruajtjen të shendetit të punëtorëve ekzekutiv.Për këtë ekzistojn ë procedura që secili të këtë përgaditjen adekuate që verteton me Licencën përkatëse.

Është skandaloze që sot (05.04.2020 ) në linjenë hekurudhore të shihet së vepruari një person i cili e nget Lokumotivën pa Licencë përkatëse të leshuara nga Autoriteti Rregullativ i Kosovës.

Sipas burimeve personi qe nget lokumotiven e ka përdorur licencen e nje puntori i cili e ka denoncu ne Policin e Kosovës ku policia është duke e hetuar rastinë.

Puntori që e vozit lokumotiven ështe Puntor i kompanis se transportit te mallrave Rail Trans .

Sips procedurave makinistat duhet te licencohen nga Autoriteti rregullativ i Kosovës e i cili nuk është i licencuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *